Mô tả danh mục:

Chuông cửa có hình chất lượng cao tại Vũng Tàu được sử dụng rộng rãi không chỉ mục đích thay thế chuông cửa bình thường mà nó gồm nhiều ứng dụng giúp chủ nhà có thể kiểm soát an ninh, an toàn cho ngôi nhà bạn.

Hệ thống chuông cửa được chia làm 2 loại:

– Hệ thống Video Doorphone: Hệ thống có chức năng ghi hình, gọi cửa kết hợp tiếng nói
– Hệ thống Audio Doorphone: Hệ thống có chức năng gọi cửa bằng tiếng nói nhưng không có hình ảnh