Mô tả danh mục:

Cổng tự động Genius – Thiết bị điều khiển cổng mở bao gồm các động cơ Compas, Elite, G-Bat, Mistral, Sirocco và Trigon cộng với động cơ âm sàn Roller.