Mô tả danh mục:

Tổng đài NEC Tổng đài NEC là sản phẩm dành cho các dự án được đa số công ty nước ngoài ưa chuộng sử dụng, bởi tính năng đa dạng và chất lượng vượt trội.

Các sản phẩm cũng như giải pháp của tổng đài NEC rất đa dạng, linh động, công nghệ vượt trội, có khả năng nâng cấp mở rộng trong tương lai, thích hợp và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.